pobrane.png

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 

Szkolnictwo podstawowe w Baranowie Sandomierskim ma długą i piękną tradycję. Już od 1816 roku istniała w Baranowie, wówczas Galicyjskim, jednoklasowa szkoła ludowa. Została ona założona przez ówczesną właścicielkę dóbr baranowskich, Annę z Potockich Krasicką. To właśnie ta skromna szkoła stała się zalążkiem dzisiejszej, prężnie działającej baranowskiej placówki oświatowej.

szkola z klasa.jpg